Stenen, hout en ander materiaal in de ruimte een duidelijke stem geven ofwel duurzaam vorm geven aan levensenergie; dát is wat ik doe.
Mijn beelden zijn licht abstraherend en nodigen de beschouwer uit tot een eigen interpretatie, een eigen stukje creativiteit.

Iedere sculptuur die ik maak is uniek en speciaal.


Mijn voorkeur gaat uit naar harde steen, boomstammen en ruwe structuren maar ik gebruik ook af en toe ander materiaal en kies soms voor gladde afwerking.

De expressie staat altijd voorop. Uitgangspunt is een in de natuur aanwezige vorm of een thema. Een thema kan zich al doende ontpoppen of al meteen aan het begin meespelen (bij een opdracht bijvoorbeeld). Mijn drijfveer is de schoonheid of harmonie die groeit terwijl ik werk: in het ritme van de vormen en in de samenhangen en lege tussenruimten van het beeldcomplex en de ruimte daaromheen.

Op een goede plek in het groen, in de tuin, woon- of werkruimte kan zulk een beeld als rustpunt, voelobject, totem of gedenkteken gaan dienen.